Cégtörténet

A MEDI-QUALITY Tanácsadó, Befektetési és Szervező Korlátolt Felelősségű Társaságot 2004 végén azzal a céllal hoztuk létre, hogy a benne együttműködő szakemberek komplex szakértői tevékenység végzésével eredményesen és sikeresen segítsék a megrendelők céljainak megvalósítását.

Tevékenységünket az egészségügy területén fejtjük ki. A szakmai hátteret orvos-, közgazdász-, jogász-, egészségügyi menedzser szakembereink biztosítják, akik több éves gyakorlattal rendelkeznek a magyar egészségügy, biztosítás és közigazgatás területén.

A Medi-Quality Kft. eddigi projektjei között található egy komplex egészségügyi centrum tanulmányának elkészítése és pályáztatása, intézményi átvilágítás, informatikai szakértői tevékenység ellátása, PR tanácsadás.

Medi-Quality Kft. menedzsment cég, ezért a munkában résztvevők – akik saját területükön jártas, működő vállalkozások - alvállalkozói formában vesznek részt projektjeinkben. A cég menedzselését az ügyvezető egy személyben végzi. Jelenleg a Medi-Quality Kft-nek 2 magyar magánszemély tulajdonosa van.

Tevékenységeink

2005-ben Budakeszi Önkormányzata pályázatot írt ki egy megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére, melynek célja egy Egészségügyi Centrum létrehozása, mely jelentette: az épület felépítését, a járóbeteg-szakellátás létrehozását, az egészségügyi szolgáltatások integrálását a „Centrumban, továbbá ezek üzemeltetését. 4 pályázó közül a Medi-Quality Kft. nyerte el a lehetőséget. 2005. november 22.-én az önkormányzat határozattal elfogadja a Medi-Quality Kft. tanulmányát, és további szakértői tevékenységgel bízza meg az „Egészségügyi Centrum” pályázati bonyolításához. Egy közel 3 milliárd Ft értékű beruházás pályázati szempontrendszerét készítette el a Medi-Quality Kft., amely kiterjedt a műszaki, jogi, pénzügyi alkalmassági kritériumok részletes kimunkálására. A pályázat részét képezte az önkormányzat tulajdonát képező telekingatlan értékelése is, amely kb. 300 millió Ft piaci értéket képviselt. A pályázati kiírást követően cégünk részt vett a pályázati anyagok szakmai értékelésében és a megrendelő döntés előkészítésében.

2006.-ban a Vasútegészségügyi Kht. értékelése és az értékesítés lebonyolítása tárgyú szerződésben foglalt munka külső szakmai ellenőrzését- szakértői tevékenységét a Medi-Quality Kft. végezte el. Írásos jelentés készített az értékbecslési anyagról, a metodika, az információk feldolgozottsága, a levont következtetések, és ezeknek alárendelten a javasolt értékesítési összeg megfelelőségére vonatkozóan, továbbá az értékesítés lebonyolításának szakmai szempontú véleményezése. A Roche Magyarország diagnosztikai cég részére végzett tanácsadás a magyar egészségügyi piaci tendenciák feltérképezésére és a kívánatos startégia kialakítására irányult.

2008-ban a Medi-Quality Kft. tanácsadói tevékenységet végzett romániai egészségügyi intézmény részére is. Azzal bízták meg, hogy készítse el a Szilágysomlyói Városi Kórház romániai szabályoknak megfelelő Studiul de fezabilitate – továbbiakban SF – tanulmányának pénzügyi, megvalósíthatósági fejezeteit. A Medi-Quality Kft. több egészségügyi-informatikai cég részére is végzett tanácsadást, melynél a tanácsadás a társaság főtevékenységének bővítéséhez kapcsolódó piaci lehetőségek feltérképezésére, a tervezési, információgyűjtési folyamatok racionalizálása során felmerülő kérdésekre, problémák szaktanácsadással támogatott feloldására terjed ki. Különös tekintettel:


  • Egészségügyi folyamatok, tendenciák felmérése, és az ehhez kapcsolódó informatikai rendszerek tervezése, szervezése kapcsán aktív közreműködés
  • Közreműködés a Megbízó egészségügyi informatikai termékfejlesztésével összefüggő stratégiai tervezésben
  • Üzleti tervezés, elemzés

Szaktanácsadás a termékfejlesztéssel kapcsolatos munkafolyamatok optimalizálására.

Céginformáció

Cég neve: MEDI-QUALITY Tanácsadó, Befektetési és Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Alapítás : 2004
Székhelye: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 50. 3. em. 14.
Ügyvezető: Nagy Péter Gábor
Cégjegyzékszáma: 01-09-729053
Adószáma: 13316927-2-43